Jäsenyys

MAOL ry on rekisteröityneiden paikalliskerhojen muodostama liitto. Henkilöjäsenet ovat kerhojen jäseniä. MAOLiin liitytään siis muodollisesti kerhon kautta. Jäseneksi voi liittyä jokainen matemaattisten aineiden opettamisesta kiinnostunut.

Kerhot antavat monelle uudelle opettajalle sitä vertaistukea mitä opetustyön alkuvaiheessa varmasti kaipaa. Kauemmin mukana olleet arvostavat yhteisöllisyyttämme, jota muut aineryhmät välillä jopa kadehtivat.

Liity jäseneksi tästä.

Muokkaa jäsentietojasi Membookissa.

Miksi liittyä jäseneksi?
MAOL edistää
  • Jäseniensä korkeatasoista ammatillista osaamista tarjoamalla ajankohtaista tietoa ja koulutusta
  • Yhteistyötä matemaattis-luonnontieteellisten taitajien ja asiantuntijoiden kesken
  • Opettajien työhyvinvointia
  • Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden asemaa yhteiskunnassa
MAOL tarjoaa
  • Toimintaa paikallistasolla ekskursioista keskusteluiltoihin
  • Koulutusta ajankohtaisista aiheista
  • Verkostoitumista kollegoihin ja muihin alan asiantuntijoihin
  • Tukimateriaalia opetusvinkeistä tieteellisiin tutkimuksiin