Yhteisöllistä ja tutkivaa oppimista tukevat matematiikan tehtävät, ma, k

Työpaja täynnä

Aihe: Yhteisöllistä ja tutkivaa oppimista tukevat matematiikan tehtävät

Kuvaus: Luennolla tutustutaan Malcolm Swanin ja kollegoiden kehittämiin tehtävätyyppeihin, joiden avulla matematiikan tunneille saadaan yhdessä ajattelua ja innostavaa matematiikan tutkimista. Tiivistettynä nämä ovat: 1) Luokittelu, 2) Erilaiset esitystavat, 3) Väitteet, 4) Tehtävien luominen ja variointi, 5) Valmiin päättelyn analysointi. Luennolla on runsaasti esimerkkitehtäviä, joita testaamalla ideoita konkretisoidaan. Luennon sisältö perustuu suurimmaksi osaksi artikkeliin, jossa hyvien käytänteiden levittämisestä palkittu matematiikan oppimisen professori Malcolm Swan tiivistää 30 vuoden kokemuksensa yhteen artikkeliin: Collaborative Learning in Mathematics. http://twittermathcamp.pbworks.com/w/file/fetch/98345576/Collaborative%20Learning%20in%20Mathematics.pdf

Luennoitsija: Dimitri Tuomela, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto, dimitri.tuomela@oulu.fi

Omat välineet: ei

Aine ja taso: ma, k

Event Timeslots (1)

Fy/ke/ma (pajat)


-