Innosta oppilaita tilastolliseen ajatteluun erilaisilla kilpailuilla, ma, tt, ak, yk, lu

Tilastokeskus

Aihe: Innosta oppilaita tilastolliseen ajatteluun erilaisilla kilpailuilla

Kuvaus: Yläkoulu- ja lukio- sekä yliopisto- ja AMK nuorilla  on mahdollisuus osallistua kansainväliseen nuorten tilasto- ja lukutaitokilpailuun, josta infoan työpajassa.  Lisäksi kerron tilasto-olympialaisista ja muista keinoista herättää nuorten kiinnostus tilastoihin.

Omat välineet:

Aine ja taso: ma, tt, ak, yk, lu

 

Event Timeslots (1)

Sanoma Pro Oy

Tilastokeskus

-