SI-yksikköjärjestelmän uudistus, fy, ke, k

Aihe: SI-yksikköjärjestelmän uudistus

Kuvaus: SI-yksikköjärjestelmän seitsemästä perussuureesta neljän määritelmät muuttuvat vuonna 2019. Kilogramma, ampeeri, kelvin ja mooli määritellään uudestaan luonnon vakioiden avulla. Metrin, sekunnin ja kandelan määritelmät pysyvät ennallaan. Muutoksen jälkeen kaikki SI-yksiköt on määritelty luonnonvakioiden avulla. Mitä se tarkoittaa? Miksi yksiköiden määritelmiä pitää muuttaa? Mihin se vaikuttaa? Yksiköiden uusien määritelmien lisäksi esityksessä perehdytään SI-yksikköjärjestelmän merkitykseen ja historialliseen taustaan. Mihin yhtenäistä yksikköjärjestelmää oikeastaan tarvitaan? Oletteko koskaan ajatelleet, mistä mittanauhan asteikko tulee? Miten se liittyy metrin määritelmään ja valon nopeuteen? https://www.bipm.org/en/measurement-units/rev-si/

Luennoitsija: Virpi Korpelainen, FT,

Omat välineet: ei

Aine ja taso: fysiikka ja kemia, kaikille

Event Timeslots (1)

Luennot 2


-