Sähköinen työskentely lukion kemian opetuksessa, ke, lu

Työpaja täynnä

Aihe: Sähköinen työskentely lukion kemian opetuksessa

Kuvaus: Luennolla esitellään kokonaisvaltaisesti lukion kemian opetusta sähköisiin kirjoituksiin valmistaen. Osoitetaan, että asiat voidaan tehdä helpommin ja tyylikkäämmin kuin aiemmin käsillä. Tehdään helpoksi opiskelijoiden työskentelyn etenemisen seuranta, arviointi, lakutehtävien vastaaminen, eri tyyppisten tehtävien vastaaminen,  kokeellisen työskentelyn työohjeet ja raportointi. Abittikokeen laadinta, jossa näkyy oppituntien kokeellinen työskentely. Oppimisympäristönä TI Nspire Cas- ohjelmisto ja jokin pilvipalvelu (esim. One Drive). https://peda.net/p/jkarkk/koejakokeile

Luennoitsija: Juha Karkkulainen, lehtori, Joensuun normaalikoulu,

juha.karkkulainen@uef.fi

Omat välineet: läppäri, TI Nspire CX CAS-ohjelmisto, LoggerPro

Aine ja taso: ke, lu

Event Timeslots (1)

Kemia (pajat)


-