Python-ohjelmointia graafisesti, ma, tt, k

Aihe: Python-ohjelmointia graafisesti

Kuvaus: Työpajassa tutustutaan graafisen ohjelmoinnin pedagogisiin mahdollisuuksiin

Luennoitsija: Tero Toivanen, erityisluokanopettaja, TVT-kehittäjäkouluttaja, KM

Omat välineet: läppäri

Aine ja taso: matematiikka, tietotekniikka, k

Event Timeslots (1)

Tietotekniikka (pajat)


-