Oppimispelit matemaattisissa aineissa, ma, fy, ke, ak, yk, ao

Työpaja täynnä

Aihe: Oppimispelit matemaattisissa aineissa
Kuvaus: Pajassa päästään pelailemaan erilaisia oppimispelejä. Lisää “imua” esimerkiksi prosenttilaskujen opiskeluun!

Luennoitsija: Anu Tuominen, FL, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, anu.tuominen@utu.fi

Omat välineet: ei

Aine ja taso: ma, fy, ke, ak, yk, ao

 

Event Timeslots (1)

Matematiikka (pajat)


-