Elektroniikkaa ja ohjelmointia Arduinoilla, fy, ma, tt, k

Aihe: Elektroniikkaa ja ohjelmointia Arduinolla

Kuvaus: Työssä rakennetaan sääasema, jolla voidaan mitata valoa, lämpötilaa ja sadetta. Mittaustulokset myös muotoillaan käyttäjälle sopivaan muotoon. Avainsanat: Mittauslaitteen rakentaminen, ympäristön mittaaminen, käyttäjäystävällinen suunnittelu

Luennoitsija: Heta Närhi, koordinaattori, Aalto-yliopisto Junior, heta.narhi@aalto.fi

Omat välineet: pareittain tietokone, jossa on asennettuna Arduino-ympäristö (arduino.cc -sivustolta).

Aine ja taso: fy, ma, tt, k

Event Timeslots (1)

Tietotekniikka (pajat)


-