Monialaisia oppimiskokonaisuuksia luonnontieteiden opetukseen! fy, ke, bg, ge, tt, yk

Aihe: Monialaisia oppimiskokonaisuuksia luonnontieteiden opetukseen!

Kuvaus: Perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista vähintään kerran lukuvuodessa. Olemme kehittäneet yhdessä opettajaopiskelijoiden ja koulujen opettajien kanssa LUMA Suomi-osahankkeessa  luonnontieteitä eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia luokille 7-9. Tarjoamme nyt sinulle mahdollisuuden tutustua em. materiaaleihin sekä sen taustalla olevaan pedagogiseen ideaan.  https://luma.uef.fi/luma-suomi-kehittamisohjelman-hankkeet/eheyttavaa-luonnontieteiden-opetusta-uuden-opetussuunnitelman-hengessa/

Luennoitsija: Sirpa Kärkkäinen, Kari Sormunen & Anu Hartikanen-Ahia,  yliopistonlehtorit, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Itä-Suomen yliopisto, sirpa.a.karkkainen@uef.fi 

Aine ja taso: fy, ke, bg, ge, tt, yk

Omat välineet: Välineitä ei tarvitse, oma läppäri tai mobiililaite kuitenkin hyödyksi.

Event Timeslots (1)

Fysiikka (pajat)


-