Matemaattisen minä – pystyvyyden kohentaminen alakoulussa, ma, ak

Aihe: Matemaattisen minä – pystyvyyden kohentaminen alakoulussa

Kuvaus: Miksi osa oppilaista tarttuu matematiikan tunneilla uusiin haasteisiin innokkaasti  ja pystyy ylläpitämään opiskelumotivaatiotaan muita paremmin? Miksi osa oppilaista taas luovuttaa helposti vaikeampien tehtävien äärellä ja kokee, ettei heillä ole ”matikkapäätä”? Matemaattiset minäpystyvyyskäsitykset vaikuttavat vahvasti siihen, miten pitkäjänteisesti lapset opiskelevat matematiikkaa ja millaisia oppimistuloksia he matematiikassa saavuttavat. Lisäksi nämä käsitykset ohjaavat myöhemmin nuorten koulutus- ja uravalintoja. Tässä työpajassa tutustutaan sellaisiin tapoihin ja materiaaleihin, joilla alakoulun opettajat voivat tukea oppilaidensa myönteisten ja realististen minäpystyvyyskäsitysten kehittymistä. Pajassa tarkastellaan esimerkiksi pitkäjänteisen työskentelyn läpinäkyväksi tekemistä, sosiaalisen kannustuksen ja roolimallien merkitystä sekä virheiden tekemiseen liittyvien häpeän tunteiden ehkäisemistä.

Luennoitsija: Kirsi Ikonen, FM, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus, kirsi.ikonen@uef.fi

Omat välineet: ei

Aine ja taso: ma, ak

Event Timeslots (1)

Matematiikka (pajat)


-