Läksyvihko.fi – matemaattisten aineiden tehtävien tekeminen Abitin kaavaeditoria käyttänen, ma, fy, ke, lu

Työpaja täynnä

Aihe: Läksyvihko.fi – matemaattisten aineiden tehtävien tekeminen Abitin kaavaeditoria käyttäen

Kuvaus: MAOLin Läksyvihko.fi helpottaa oppilaiden tehtävien tekemistä. Pajassa tutustutaan kurssin luomiseen ja kurssitehtävien vastaanottamiseen Läksyvihko.fi-palvelussa, sekä siihen miten Läksyvihko auttaa tehtävien seurannassa.

Luennoitsija: Joni Lehtola, FM, lukion lehtori, joni.lehtola@gmail.com

Aine ja aste: ma, fy, ke, lu

Event Timeslots (1)

Fy/ke/ma (pajat)


-