LUMA-aineiden eheyttäminen ja ilmiölähtöinen projektioppiminen, fy, ke, ma, k

Aihe: LUMA-aineiden eheyttäminen ja ilmiölähtöinen projektioppiminen

Kuvaus: Paja esittelee teoriataustaa sekä käytännön ideoita eheyttäviin oppimiskokonaisuuksiin. Esimerkkeinä käytetään luonnontieteiden ja matematiikan opettajankoulutuksessa toteutettuja oppimiskokonaisuuksia. Työpajassa tutustutaan LUMA-keskus Suomen StarT-toimintamallin materiaalipankkiin.

Luennoitsija: Ville Tahvanainen, FM, nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto, ville.tahvanainen@uef.fi

Omat välineet:

Aine ja taso: fy, ke, ma, k

Event Timeslots (1)

Fysiikka (pajat)


-
Työpajan vetäjä