Ihmetys ja argumentointi luonnontieteiden opetuksessa, fy, ke, yk, ak, lu

Työpaja täynnä

Aihe: Ihmetys ja argumentointi luonnontieteiden opetuksessa
Kuvaus: Työpajassa keskitytään argumentointia painottavaan luonnontieteiden kouluopetukseen, jonka keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden perustelutaitojen kehittymistä ja luonnontieteiden oppimista. Työpajassa perehdytään työtapoihin, jotka ohjaavat oppilaita muodostamaan ja arvioimaan perusteltuja väittämiä, eli argumentteja havainto-, teksti- tai videoaineiston pohjalta. Työpajan materiaalit ja työtavat soveltuvat ala- ja yläkoulun sekä lukion luonnontieteiden oppitunneille tai luonnontieteitä yhdistäviin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Luennoitsija: Mikko Kesonen, tutkijatohtori, mikko.kesonen@uef.fi

Omat välineet: tietokone, tabletti tai kännykkä

Aine ja taso: fy ja ke, yk, ak, lukio

Event Timeslots (1)

Fysiikka (pajat)


-