Hyvän maun rajalla – ilmiöpohjaista keittiön kemiaa, ke, fy, lu, yk

Työpaja täynnä

Aihe: Hyvän maun rajalla – ilmiöpohjaista keittiön kemiaa

Kuvaus: Virikkeitä ilmiöpohjaisen oppimisen / opetuksen toteutukseen erityisesti lukion kemiaan (KE1 ja KE2), sovellettavissa myös yläkouluun.

Luennoitsija: Johanna Puukilainen, FL (jatko-opiskelija UEF), johpu@student.uef.fi

Omat välineet: ei

Aine ja taso: ke, fy, lu, sovellettavissa myös yläkouluun

 

Event Timeslots (1)

Kemia (pajat)


-