Haasteita ja mahdollisuuksia opiskelun orkestroimiseksi, ma, tt, ak, yk, lu, ao

Aihe: Haasteita ja mahdollisuuksia opiskelun orkestroimiseksi

Luennoitsija: Lenni Haapasalo, professori, lenni.haapasalo@uef.fi

Kuvaus: Oppimisesta, opettamisesta, pedagogiikasta tai didaktiikasta puhuminen voi olla hallinnollisessa tarkoituksessa mielekästä, mutta tarkoituksenmukaisempaa olisi puhua (instrumentaalisesta) orkestroinnista erityisesti siksi, että luontainen oppiminen allokoituu yhä enemmän koulun ulkopuolelle ja linkittyy teknologian ja sen käyttötottumusten kehittymiseen. Luennoitsija esittelee 8 näkökulmaa ja perustelee niitä mm. omien tutkimustiimiensä empiirisillä tuloksilla:

 

1. Tiedon rakentuminen (konstruoiminen) on aina enemmän tai vähemmän sekä radikaalia että sosiaalista.
2. Soveltamiseen tarvitaan käsitteellistä tietoa, johon päästään parhaiten proseduraalisella lähestymistavalla.
3. Orkestrointi vaatii systemaattista suunnittelua, mutta oppimisprosessit ovat enemmän tai vähemmän kaoottisia.
4. Teknologia muokkaa paitsi sen käyttötottumuksia, myös matemaattista tietoa (instrumentalisaatio)….
5. … ja siksi paitsi opiskelun orkestrointi, myös arviointi tulee sopeuttaa tähän kehitykseen (instrumental genesis).
6. Painopiste tulee siirtää kestäviin heuristiikkoihin (järjestellä, etsiä/löytää, leikitellä/pelailla, rakennella, mallintaa, laskea, arvioida, päätellä), sillä nykyinen opetus tukee niitä varsin vaatimattomasti, yleinen TVT:n käyttö vieläkin vähemmän.
7. Oppimateriaaleista oppivat enemmänkin niiden laatijat kuin oppilaat – siispä Learning by Design!
8. Olisiko business -maailman ideoista matematiikan huonon maineen pelastamiseksi?

 

Esitys toimii luennoitsijan eräänlaisena jäähyväisluentona ja omien tohtorioppilaiden työn kunnioittamisena, vaikkakin “henkinen eläköityminen” tapahtuikin jo ICME13 konferenssin yhteydessä järjestetyssä juhlasymposiumissa. Proceedings sisältää perusteluja kaikkiin em. näkökohtiin ja sitä on rajoitetusti saatavilla näiden päivien yhteydessä: Eronen, L. & Zimmermann, B. (Eds.) (2016). Learning, Technology, Assessment. Festschrift in Honour of Professor Dr. Lenni Haapasalo. Münster, Germany: WTM Verlag für wisseschaftliche Texte und Medien.

 

Omat välineet: ei

Aine ja aste: ma, tt, ak, yk, lu, ao, k

Event Timeslots (1)

Luennot 1

Auditorio

-