Kokeellisuus lukion fysiikan opetuksessa

Aihe: Kokeellisuus lukion fysiikan opetuksessa

Kuvaus: Kokeellisuuden eri muodoilla tuetaan fysiikan käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Luennolla esitetään käytännön esimerkkejä kokeellisuudesta lukion fysiikan kursseilla.

Luennoitsija: Riitta Salmenoja, lehtori, Novida lukio Loimaa

Tarvitaanko omia välineitä: Ei

Aine ja taso: fy, lu

 

Event Timeslots (1)

Luennot 1

Auditorio

-