Fysiikan ja matematiikan opettajankoulutus Suomessa ja Norjassa fy, k

Aihe: Fysiikan ja matematiikan opettajankoulutus Suomessa ja Norjassa

Kuvaus: Luennossa tarkastellaan suomalaisen ja norjalaisen fysiikan ja matematiikan opettajankoulutuksen yhtäläisyyksiä ja eroja

Luennoitsija: Mervi Asikainen, dosentti, mervi.asikainen@uef.fi

Aine ja aste: fy, k

Event Timeslots (1)

Luennot 2


-