Erilaiset ratkaisutavat, argumentaatio ja joustava matemaattinen ajattelu, ma, yk, lu

Luento täynnä

Aihe: Erilaiset ratkaisutavat, argumentaatio ja joustava matemaattinen ajattelu

Kuvaus: Luennolla käsitellään sitä, miten matematiikan opetuksessa voidaan hyödyntää erilaisia ratkaisu- ja ajattelutapoja. Erilaisten ajattelutapojen huomioiminen luo mahdollisuuksia mm. argumentaatiotaitojen sekä joustavan matemaattisen ajattelun kehittämiseen.

Luennoitsija: Markus Hähkiöniemi, FT, Jyväskylän yliopisto &  Dimitri Tuomela, FM, Oulun yliopisto

markus.hahkioniemi@jyu.fi

Omat välineet: 

Aine ja taso: ma, yk, lu

Event Timeslots (1)

Luennot 2


-