Ammatit luonnontieteiden opetuksessa, fy, ke, ak, yk, lu

Aihe: Ammatit luonnontieteiden opetuksessa

Kuvaus: Työpajassa tutustutaan kuinka ammatteihin perustuvat skenaariot aloittavat oppimisprosessin, jonka aikana lisätään nuorten tietoisuutta ja kiinnostusta luonnontieteiden opiskelua ja ammatteja kohtaan. http://www.multico-project.eu/

Luennoitsija: Anssi Salonen, yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto,

anssi.salonen@uef.fi

Omat välineet: ei

Aine ja taso: fy, ke, ak, yk, lu

Event Timeslots (1)

Fy/ke/ma (pajat)


-