Algoritminen ajattelu käytännön ohjelmointiprojektin kautta, ma, tt, fy, yk

Aihe: Algoritminen ajattelu käytännön ohjelmointiprojektin kautta

Kuvaus: Algoritminen ajattelu on tehokas toimintatapa ongelmanratkaisuun, ja se on keskeinen tavoite OPS:n TVT-taitojen osiossa. Se voi kuitenkin jäädä opettajalle sekä oppijoille etäiseksi, jos asiaa ei päästä käsittelemään käytännön kautta. Pajassa käydään läpi algoritmisen ajattelun peruskäsitteitä ja esimerkinomaisia tapoja opettaa aihetta käytännönläheisen ohjelmointiharjoitteen kautta. Toteutettava esimerkkiprojekti voisi sopia myös esimerkiksi fysiikan tunnille. Pajassa ei tarvitse etukäteen osata ohjelmoida. Oma laite kannattaa ottaa mukaan, jotta harjoituksen pääsee tekemään myös itse. Ohjelmointiosio toteutetaan osallistujien taitotason mukaisesti joko Scratchissa tai tekstipohjaisessa ympäristössä, mutta pajamateriaalissa tarjotaan sovelluksia niin aloittelijoille kuin ohjelmoinnissa jo pidemmälle edistyneille.

Luennoitsija: Virpi Sumu, koordinaattori (tietojenkäsittelytiede), Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus,

virpi.sumu@helsinki.fi

Aine ja taso: tt, ma, fy, yk

Event Timeslots (1)

Fy/ke/ma (pajat)


-