Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL rf

Matematik och naturvetenskap undervisas med tanke på både den personliga utvecklingen och arbetslivets behov. Särskilt i matematik har undervisningen långa traditioner, även om undervisningsmetoderna har utvecklats mycket genom åren.

Betydelsen av de matematiska ämnena växer då användningen matiska- och naturvetenskapliga arbetsmetoder ökar på många områden. Matematik och naturvetenskap kan också vara en givande hobby. Särskilt inom matematik och astronomi har också amatörer nått betydande resultat.

MAOLs sidor erbjuder information och länkar för elever, lärare och övriga intresserade. Största delen av materialet är tillgängligt för alla. För medlemmar finns det dessutom tilläggsmaterial som nås efter inloggning.

För lärare har nya MAOL sidor öppnats i peda.net
Förflytta dig här till MAOL rf s peda.net.

Publikationer

Förbundet ger ut den tvåspråkiga tidningen Dimensio sex gånger om året, och den elektroniska eDimensio uppdateras kontinuerligt under året. Medlemmar kan läsa Dimensio på medlemssidorna, ibland redan innan papperstidningen har utkommit. eDimensio är fritt tillgänglig för alla.

MFKA-kustannus Oy ger ut läromedel och distribuerar böcker från andra förlag.

Tävlingar

Tävlingar är ett sätt att ägna sig åt matematiska ämnen som hobby, mäta sina kunskaper mot jämnåriga och träffa likasinnade.

Den vetenskapliga fyrkampen arrangeras för alla skolelever. För grundskolan finns det en matematiktävling, och för gymnasiet hålls tävlingar i matematik, fysik, kemi och informationsteknik. Tävlingsmaterialet levereras till alla skolor utan beställning, men läraren ansvarar för tävlingsarrangemangen. Uttagningarna hålls i skolorna i november och finalerna ordnas i månadsskiftet januari/februari i Helsingfors. De bästa belönas med penningpriser och diplom. De allra duktigaste ungdomarna erbjuds att representera Finland i internationella tävlingar, och i gymnasietävlingarna erbjuds de elever som nått högst poäng studieplats i högskolor. 

Också övriga tävlingar hålls. Finländska skolor kan delta i utländska eller internationella tävlingar. I en del av dem deltar man individuellt, i en del som grupp. Matematiktävlingar hålls också inom yrkesutbildningen.

De vetenskapsolympiska spelen är internationella tävlingar på toppnivå. Särskilt i matematik hålls många tävlingar av olika typer, där också finländare kan delta.

Fortbildning

Innehåll och metoder inom undervisningen i matematik och naturvetenskap utvecklas och tyngdpunkterna flyttas. Världen förändras och läraren måste möta de nya kraven från samhälle och arbetsliv. För att upprätthålla och utveckla yrkesskickligheten behöver läraren kontinuerligt fortbildning.

Fortbildning är därför en viktig del av MAOLs verksamhet. Årligen arrangerar förbundet fortbildningsdagar på hösten samt andra kurser och utbildningsdagar. Medlemsföreningarna erbjuder också egna kurser.

Information om kurserna får du förutom på webbplatsen också i Dimensio och via din medlemsförening. På medlemssidorna finns material från fortbildningarna. Du kan framföra önskemål om kurser via din medlemsförening eller genom att kontakta medlemmarna i förbundets fortbildningsutskott.