Suomen Tiedeseuran opettajapalkinto 5000 €

Suomen Tiedeseura jakaa vuosittain kolme opettajapalkintoa. Tänä vuonna yksi palkinnoista on lukion matematiikan opettajalle. Palkinnon suuruus on 5 000 €. Lisäksi palkitun opettajan koululle myönnetään 2000 €:n määräraha opettajan aineen opetuksen kehittämiseksi. Tärkeänä valintakriteerinä on pidetty, että palkittava henkilö on innostava opettaja, jonka koulusta on tullut paljon hyviä ao. aineen yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita. Esitykset palkittavasta opettajasta viimeistään 05.03.2019  mennessä.