Pedagoginen kehittäjä

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry ja MFKA-Kustannus Oy etsivät pedagogista kehittäjää.

 

MAOL ry on matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka) opettajien yhdysside, joka toimii matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin puolestapuhujana ja opetuksen kehittäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarkemmin www.maol.fi   MFKA-Kustannus Oy tukee liiton pedagogista visiota tuottamalla myyntiin pedagogista materiaalia matemaattisten aineiden opetuksen tarpeisiin.

 

MAOL ry ja MFKA-Kustannus Oy toimivat samoissa toimitiloissa Helsingin Pasilassa, jossa työskentelee 4 henkilöä.

 

PEDAGOGINEN KEHITTÄJÄ

▪on mukana kehittämässä ja toteuttamassa mm. digitaalisia pedagogisia tuotteita

▪organisoi koulutushankkeita

▪tukee ja toteuttaa digitaalista viestintää

▪osallistuu aktiivisesti erilaisiin toimistotöihin

 

ODOTAMME TYÖNTEKIJÄLTÄ

▪oma-aloitteista ja aktiivista työotetta

▪vahvaa pedagogista ja digitaalista osaamista

▪yhteistyötaitoja ja joustavuutta

▪organisointitaitoja

▪liiketaloudellista ymmärrystä

 

EDUKSI KATSOMME

▪soveltuvan korkeakoulututkinnon

▪vahvan tietoteknisen osaamisen

▪hyvät viestintätaidot ja hyvä kielitaito

▪koulutusosaamisen

 

Määräaikainen työsuhde alkaa 1.8.2018 ja kestää 31.7.2019 saakka.

 

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoiveineen ansioluettelon kera 20.4.2018 klo 16:00 mennessä sähköpostitse kaisa.vahahyyppa@maol.fi. Lisätietoja antaa Kaisa Vähähyyppä
050 584 8416.