Opettajille

 

Valtakunnallinen toiminta

MAOLin tehtävänä on turvata Suomessa tasokas ja laadukas matematiikan, fysiikan, kemian
ja tietotekniikan opetus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi MAOL on mukana
opetussuunnitelmatyössä ja järjestää jäsenilleen ajankohtaista koulutusta niin paikallisesti
kuin valtakunnallisestikin. MAOL pitää tärkeänä sitä, että kollegat eri puolelta Suomea voivat
oppia yhdessä, verkostoitua sekä jakaa ajatuksia ja ideoita.

“Yhdessä vaikuttamalla olemme vahvoja.”

Paikallinen toiminta

MAOLin paikalliskerhotyön tavoitteena on jäsenistön aktivointi järjestämällä koulutusta,
kerhotapahtumia sekä yhteisöllisyyden lisääminen opettajien arjessa. Kerhotoiminnan kautta
opettajalla on mahdollisuus vaikuttaa matemaattisten aineiden opetuksen tason
ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kerhotilaisuuksissa eri koulujen opettajat voivat luoda
yhteyksiä keskenään. Liitto tukee kerhotoimintaa sekä raha-avustuksilla että antamalla
pedagogista tukea kerhojen järjestämiin tilaisuuksiin.

Koulutus

Matematiikan ja luonnontieteiden opetussisällöt ja -menetelmät kehittyvät ja opetussisältöjen
painotuksia muutetaan ajoittain. Maailma muuttuu ja opettajan on seurattava niin
yhteiskunnan kuin työelämän muutoksia sekä pidettävä yllä ja kehitettävä ammattitaitoaan
jatkuvasti.
Koulutus on keskeinen MAOLin toimintaa. Liitto järjestää vuosittain syyskoulutuspäivät sekä
muita kursseja ja koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Myös kerhot tarjoavat koulutusta
omilla alueillaan.

Tiedotus

MAOL ry toimii pedagogisena asiantuntijanaorganisaationa ja edistää matematiikan,
fysiikan, kemian ja tietotekniikan opetuksen kehitystä ja osaamista Suomessa.
Liiton medialle lähetetyt viralliset tiedotteet ja kannanotot, jäsenille lähetettävät kerhokirjeet
ja ammatillinen aikakausilehtemme Dimensio toimivat liiton virallisina viestintäkanavina.

Lisäksi toimimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Tervetuloa seuraamaan tiedotustamme ja viestintäämme.

Otamme mielellämme vastaan aiheita ja juttuehdotuksia ajankohtaisista teemoista.

Kilpailut

Kilpaileminen on tapa harrastaa matemaattisia aineita, mitata taitojaan muiden saman
ikäisten kanssa ja myös tavata saman mielisiä harrastajia.

Neljän tieteen kisat ovat kaikille koululaisille avoin kilpailusarja: peruskoululaisille on
matematiikkakilpailu sekä lukiolaisillematematiikka-, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailut. Kilpailumateriaalit toimitetaan kaikille kouluille Internet-tilausta vastaan, mutta järjestäminen jää opettajien vastuulle. Alkukilpailut järjestetään kouluissa marraskuussa ja loppukilpailut tammi-helmikuun vaihteessa Helsingissä. Parhaat palkitaan rahapalkinnoin ja kunniakirjoin. Lisäksi koulun omat tukijat palkitsevat usein koulujen menestyneimpiä oppilaita. Kaikkein parhaille nuorille on tarjolla edustuspaikkoja kansainvälisiin kilpailuihin ja lukiosarjoissa myös jatko-opiskelupaikkoja korkeakouluissa. Muita kilpailuja järjestetään paljon. Ulkomaisiin tai kansainvälisiin kilpailuihin suomalaiset koulut voivat osallistua. Kilpailuja on tarjolla sekä yksilö- että ryhmätasolla. Myös ammatillisessa koulutuksessa kilpaillaan matematiikassa.

Apurahoja ja palkintoja

Opettajien on mahdollista hakea apurahoja jatkokoulutukseen matematiikassa, fysiikassa ja
kemiassa. Henkilökohtainen apuraha voidaan myöskin myöntää opettajalle ulkomailla järjestettävälle jatkokoulutuskurssille tai kokoukseen osallistumiseen. Apurahoja voivat hakea myös lyhytkestoisen koulutustapahtuman järjestäjät. Apurahoja voi hakea mm. Matemaattisten aineiden opetustyön tukirahastosta ja Magnus Ehrnroothin säätiöstä.

Opettajia palkitaan vuosittain erilaisin kannustusstipendein.

MFKA-Kustannus Oy

MAOL ry:n hallitus päätti 1.10.1980 perustaa kustannusyhtiön, jonka toiminimeksi tuli MAOL-Palvelu Oy. Yhtiö rekisteröitiin patentti- ja rekisterihallituksen kirjoihin 27.3.1981. Hätäkasteessa yhtiö kastettiin väliaikaisesti MFKA-Kustannus Oy:ksi, kun rekisteriviranomaiset eivät hyväksyneet yllä mainittua toiminimeä. Nimestä ilmenevät kaikki liiton edustamat oppiaineet, joten nimi jäi pysyväksi. Yhtiön tuotannon runkona ovat toiminnan alusta asti olleet kokeet.