Matemaattisten Aineiden Opettajien liittokokousponsi – LOPS2021

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry kritisoi meneillään olevan lukion opetussuunnitelman (LOPS2021) päivitysprosessin toteutusaikataulua ja -tapaa. LOPS2021-työryhmien kokoonpanot ilmoitettiin työryhmien jäsenille 7.9.2018. Työryhmät kokoontuivat ensimmäisen kerran 11.10.2018. Opetussuunnitelman perusteiden ensimmäiset versiot tulee olla työryhmissä valmiina jo joulukuussa 2018 ja lopulliset versiot tulee olla valmiina helmikuun 2019 loppuun mennessä. Opetussuunnitelman perusteiden kehittämiseen työryhmissä on aikaa vain alle viisi kuukautta!

 

Lukion opetussuunnitelman perusteet ovat lukio-opetuksen kulmakivi. Opetussuunnitelman perusteiden tulisi olla hyvin valmisteltu kokonaisuus. Opetussuunnitelmassa tulee olla mietitty oppiaineiden sisäisen rakenteen sekä sisällön lisäksi oppiaineiden välistä synergiaa ja yhteistyötä. MAOL ry epäilee, ettei meneillään oleva LOPS-työprosessi mahdollista hyvin toimivan opetussuunnitelman valmistelua sille määrätyssä aikataulussa. Nykyinen lukion opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. LOPS2021 astuu voimaan 1.8.2021. Voimassa oleva opetussuunnitelma jää ainoastaan viiden vuoden mittaiseksi. On suuri riski, että uusi LOPS2021 jää myös keskeneräiseksi ja lyhytikäiseksi liian kiireisen valmistelutyön takia.

 

Työryhmien jäsenet ovat, opetushallituksen virkamiesten lisäksi, lukion opettajia sekä korkeakoulujen opetushenkilöstöä. He tekevät LOPS2021-valmistelutyötä oman virkatyönsä ohella. Opetushallituksen LOPS2021-työryhmien jäsenille korvataan tehdystä työstä ainoastaan matkakulut. Mitä tämä kertoo opetussuunnitelmatyön arvostuksesta? Pahimmillaan työryhmien jäsenen työnantajakunta myöntää työryhmäkokousta varten ainoastaan palkatonta virkavapaata.

 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyöhön tulisi antaa riittävästi aikaa sekä resursseja, ja että työryhmien jäsenten tekemää työtä arvostettaisiin riittävästi hyvän opetussuunnitelman perusteiden aikaansaamiseksi. MAOL ry haluaa, että Suomen lukioissa tarjotaan maailman parasta opetusta ja toimiva opetussuunnitelma on hyvän opetuksen perusta.

 

Helsingissä 17.11.2018

 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

 

Opetushallituksen vastaus 12.12.2018