MAOL:n liittokokous 17.11.2018 – tutustu ehdokkaisiin

MAOLin syysliittokokouksessa 17.11.2018 valitaan MAOLin hallitukseen puheenjohtaja ja II vpj kaudelle 2019-2020  sekä kolme jäsentä kaudelle 2019-2021. Hallituksesta ovat erovuorossa puheenjohtaja Leena Mannila, II vpj Kati Parmanen sekä jäsenet Mika Antola, Timo Järvenpää ja Jorma Kärkkäinen. Varajäsenistä erovuorossa ovat Kauko Kauhanen, Mari Kaunisto sekä Petra Luukko.

 

Uuden jäsenen toivotaan olevan aktiivinen ja mielellään mukana paikalliskerhon toiminnassa. Lisäksi häneltä odotetaan paneutumista käsiteltävään asiaan ja sitoutumista luottamustehtävän hoitamiseen. Kokoamme ehdokkaista esittelyn sivuillemme. Ehdokkaasta tulee olla lyhyt esittely (noin 1 000 merkkiä) kuvan kera. Paikalliskerhot tekevät MAOLille esityksen uusista hallituksen jäsenistä.

 

Paikalliskerhot lähettävät edustajansa liittokokoukseen.

 

Ehdokkaat MAOL:n puheenjohtajaksi

Tarja Ylivuori (e Ihalin)

 

Ehdokkaat MAOL:n 2. varapuheenjohtajaksi

Tuula Havonen

 

Ehdokkaat MAOL:n hallituksen jäseniksi

Martta Hakamies

Petra Luukko

Erkko Saviaro

Riitta Salmenoja