MAOL-Helsingin kerho ry ehdottaa Martta Hakamiestä MAOL:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi

Martta Hakamies

 

MAOL -Helsingin kerho ry esittää Stadin ammattiopiston Tekniikan ja asennuksen toimialan yhteisten opintojen matematiikan, fysiikan ja kemian opettajaa FM Martta Hakamiestä MAOLin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

 

Kerhomme mielestä ammattiopistojen äänen kuuluminen MAOL:ssa on tärkeää ja tukee osaltaan sitä, että ammattiopistoissa yhteisiä aineita opettavat ovat aineenopettajia.

 

Haluan tuoda MAOLille ammattikoulun matematiikan opettajan näkökulmaa sekä nuorehkon – vielä hetken aikaa alle 35-vuotiaan – opettajan näkökulmaa. Minulla on hyviä kontakteja muihin Stadin ammattiopiston matemaattisten aineiden opettajiin, joten voin välittää myös heiltä kentän ääntä MAOLille ja toisaalta tehdä MAOLia tunnetuksi heille.

 

Olen työskennellyt syksystä 2016 lähtien Stadin ammattiopiston Tekniikan ja asennuksen toimialalla Sturenkadulla. Opetan matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa tuleville sähköasentajille, turvallisuusvalvojille, maanmittareille ja puusepille. Sitä ennen tein lyhyempiä ja pidempiä sijaisuuksia Turun ja lähikuntien peruskouluissa ja lukioissa.

 

Minusta opettajan tärkein tehtävä on saada oppilaat kiinnostumaan käsiteltävästä aiheesta, ja sen jälkeen tarjota heille tehtäviä, jotka ohjaavat heitä pohtimaan asiaa lisää. Sähköiset välineet voivat olla opetuksessa hyvä apu, mutta ne eivät saa olla toiminnan päätarkoitus, joka vie huomiota itse sisällöltä.

 

Vapaa-ajan harrastuksiani ovat käsityöt, taekwondo ja järjestötoiminta. Perheeseeni kuuluu avopuoliso, kissa ja koira. Suuri haaveeni on matemaattisten aineiden arvostuksen nostaminen koko yhteiskunnassa, ja uskon, että MAOL on juurikin oikea kanava siihen.