Lärarpris 5000 euro av Finska Vetenskaps-Societeten

Finska Vetenskaps-Societeten delar ut lärarpris för en svensk gymnasielärare i matematik. Prissumman är 5 000 euro, skolan erhåller dessutom en summa på 2 000 euro att använda för att utveckla undervisningen i lärarens ämne.

Urvalskriterierna: Stimulerande lärare som lyckats få många av sina studeranden att fortsätta med högskolestudier inom området borde speciellt beaktas.

Förslag inlämnas senast tisdag den 19 februari 2019