Kiinnostaako Sinua vaikuttamistyö MAOLin hallituksessa?

MAOLin syysliittokokouksessa 17.11.2018 valitaan MAOLin hallitukseen puheenjohtaja ja II vpj kaudelle 2019-2020  sekä kolme jäsentä kaudelle 2019-2021. Hallituksesta ovat erovuorossa puheenjohtaja Leena Mannila, II vpj Kati Parmanen sekä jäsenet Mika Antola, Timo Järvenpää ja Jorma Kärkkäinen. Varajäsenistä erovuorossa ovat Kauko Kauhanen, Mari Kaunisto sekä Petra Luukko. Nykyinen pj. Leena Mannila, II vpj Kati Parmanen sekä hallituksen jäsen Jorma Kärkkäinen ovat ilmoittaneet etteivät aio asettua ehdolle liittokokouksessa.

 

Uuden jäsenen toivotaan olevan aktiivinen ja mielellään mukana paikalliskerhon toiminnassa. Lisäksi häneltä odotetaan paneutumista käsiteltävään asiaan ja sitoutumista luottamustehtävän hoitamiseen. Kokoamme ehdokkaista esittelyn sivuillemme. Ehdokkaasta tulee olla lyhyt esittely (noin 1 000 merkkiä) kuvan kera.

 

Paikalliskerhot tekevät MAOLille esityksen uusista hallituksen jäsenistä, joten olethan yhteydessä omaan paikalliskerhoosi. Paikalliskerhojen yhteystiedot ovat osoitteessa https://peda.net/yhdistykset/maol-ry/kerhot.