Peruskoulun Ohjelmistojen pedagoginen käyttö matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa -koulutus Espoossa 25.11. 2017 ja 3.3.2018

Peruskoulun opettajille suunnatun ”Ohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa”- täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on tukea peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian opettajia uuden opetussuunnitelman mukaisen tvt-opetuskäytön pedagogisessa kehittämisessä.

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen MAOL:n peda.net -sivuilla