Håll formen! – Nytt material för ämnesövergripande temadag!

Håll formen

 

Håll formen! är ett material som lämpar sig för temadag eller temahelhet. Det finns övningar för över 20 timmar. Geometrin är i fokus, men många ämnen tangeras: bland annat bildkonst, huslig ekonomi, geografi, biologi och gymnastik. Materialet hittas på www.maol.fi/hallformen.

 

MAOL erbjuder sina svenskspråkiga medlemmar en möjlighet att beställa ett materialpaket som är till hjälp då man arrangerar temadagen. Beställningar jasmin.valimaki(at)maol.fi