Terveisiä matematiikan oppimisalueelta

Opiskelin matematiikkaa yläkoulussa perinteisessä 25 oppilaan luokassa. Opettaja aloitti tunnin teorialla ja sitten laskimme tehtäviä lopputunnin. Olin kiinnostunut matematiikasta, joten halusin aina istumaan eturiviin. Tehtävät tuntuivat kohtuullisen helpoilta ja matematiikan loogisuus innosti minua eteenpäin. Välillä opettaja antoi minulle lisätehtäviä.

 

Innostus matematiikkaan vei minut lopulta lukion jälkeen opiskelemaan matematiikkaa yliopistoon. Kymmenen vuotta ehdin opettamaan yläkoulussa matematiikka perinteisellä tavalla. Ehdin kokeilemaan monenlaisia tapoja tukea oppilaita matematiikan opiskelussa, kun en omasta mielestäni saanut oppilaita opiskelemaan omalla tasollaan.

 

Viime syksynä syntyi mahdollisuus uudistaa matematiikan oppimista enemmän, kun koulumme siirtyi väistötiloihin Sanomalan entiseen toimistotaloon, josta oli kesän aikana muutettu uudenlainen oppimisympäristö. Matematiikan oppimiselle rakennettiin 75 oppilaan oppimisalue, jossa kolme aineenopettajaa ja laaja-alainen erityisopettaja huolehtivat oppilaiden matematiikan oppimisen ohjauksesta.

 

 

Olen syksystä lähtien tuntenut aidosti olevani enemmän ohjaaja tai valmenteja kuin opettaja. Oppimisalueella on kolme näyttöpistettä, joiden avulla aloitamme lyhyellä muutaman minuutin katsauksella tunnin, jotta kaikki pääsevät vauhtiin. Katsauksessa tavallisesti käydään lyhyesti läpi tunnin tavoitteet sekä uutta teoria. Aloituksen jälkeen oppilaat 4-6 oppilaan pyöreissä pöydissä jatkavat oppimista omassa tahdissa siitä mihin ovat jääneet. Oppilaille on jaettu teemataulukko, josta he voivat seurata edistymistään.

 

75 oppilaan ryhmästä neljän opettajan voimin on mahdollista jakaa erilaisia oppilaiden tarpeiden mukaisia tiimejä helpommin kuin perinteisessä luokkamallissa. Omana kouluaikanani olisin varmasti löytänyt suuremmasta ryhmästä matematiikasta kiinnostuneita opiskelukavereita kuin opiskellut yksin. Olisimme kavereideni kanssa hakeutuneet oppimisalueen reunalle pyöreään pöytään tai nk. junanvaunuun opiskelemaan omaan tahtiin opettajan välillä meitä ohjatessa.

 

 

Aikanaan oppilaskaverini lähtivät erityisopetuksen tilaan opiskelemaan tai ehkä eivät saaneet opettajalta riittävästi tukea. Oppimisalueen toiseen päähän olemme kutsuneet oppilaita, jotka tarvitsevat enemmän opettajan tukea. Tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa oppimistuokion aloittaa kaksi opettajaa, jotka tunnin aikana joustavasti tarpeen mukaan jalkautuvat myös muulle oppimisalueelle tukemaan oppilaiden oppimista. Tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa olemme hyödyntäneet jo muutaman kuukauden Acer B118 -kynälaitteita, joiden avulla oppilailla on mahdollisuus tehdä matematiikan tehtäviä sähköiseen OneNote-vihkoonsa, jota opettaja pystyy seuraamaan. Kynälaitteiden ehdottomana vahvuutena on virheiden helppo korjattavuus älykynässä olevan pyyhekumipainikkeen avulla. Laaja-alainen erityisopettaja on mukana tukemassa oppilaita oppimisalueella. Välillä hän saattaa kerätä tarpeen mukaan oppilaita omaan pöytäänsä.

Yhteisopettajuus, yhdessä oppiminen ja joustavat ryhmittelyt ovat oppimisalueella niin ylivertaisia vahvuuksia, joita ei luokkahuoneessa pysty toteuttamaan!

 

Timo Järvenpää
matematiikan ja fysiikan opettaja