Sosiaalisesta mediasta apua opiskeluun

Kaikille avoin ”Matikka, fy/ke: kysy ja vastaa!”- ryhmä on perustettu Facebookiin. Ryhmä on kerännyt kirjoitushetkeen mennessä melkein 400 jäsentä, joista arvioiden mukaan suurin osa on opettajia. Ilmaista apua on siis tarjolla sitä tarvitseville. 

 

Facebook: Matikka, fy/ke: kysy ja vastaa

Ryhmä löytyy Facebookista nimellä ‘Matikka, fy/ke: kysy ja vastaa! 

 

Loppukesästä 2017 tein Suomen opettajien ja kasvattajien Facebook-foorumilla pienen kyselyn, jossa kysyttiin miten opettajat pitävät yhteyttä oppilaisiin koulun ulkopuolella vai pitävätkö ollenkaan. Kyselyyn vastasi vajaa sata opettajaa ja noin kaksi kolmannesta heistä kertoi pitävänsä yhteyttä oppilaiden kanssa kouluajan ulkopuolelle. Suosituimpina tapoina olivat WhatsApp, Wilma ja Facebook. Noin kolmannes vastasi, ettei pidä yhteyttä oppilaisiin ja kommentoinneissa tuli joitain vahvoja kannanottoja sen puolesta, että opettajan työn tulisi pidättäytyä kouluaikojen sisäpuolella.

 

Olen itse käyttänyt sosiaalista mediaa opetuksessa n. vuodesta 2010 lähtien. Toteutin sen aluksi opettajaprofiilin avulla. Seuraavaksi aloin perustamaan kursseille omia ryhmiä ja nyt viimeiseksi, oppilaiden toiveesta, olemme siirtyneet WhatsApp-ryhmiin. Olen kokenut ryhmät varsin hyödylliseksi kommunikoinnissa oppilaiden kanssa. Ensinnäkin sosiaalisen median käyttö koulun omien järjestelmien sijaan on tehokkaampaa ainakin tavoitettavuuden kannalta. Oppilaat tarkistavat sosiaalisen median kanavat useimmin kuin koulun järjestelmät. Toisekseen myönnän olevani toisinaan hieman hajamielinen ja sosiaalisen median kanavoiden kautta pystyn kätevästi tekemään viime hetken ilmoituksia. Kolmas ja ehdottomasti tärkein asia on se, että nämä ryhmät toimivat erinomaisena paikkana oppilaille kysyä neuvoa kotitehtävissä ja kokeisiin valmistautumisessa. Yleensä tilanne on mennyt niin, että annan kysymyksiin jonkin vinkin etenemistä auttamaan, mutta parhaimmillaan oppilaat ovat alkaneet neuvomaan toinen toisiaan. Pääperiaatteena luonnollisesti se, että suoria vastauksia ei anneta. Pyrin aina selittämään miten ratkaisua kannattaa lähestyä. Joskus jos on aikaa, niin johdattelen oppilaan jäljille kysymysten avulla. Korostan kuitenkin, että nämä ryhmät eivät ole pakollisia oppilaille vaan ne ovat vaan apuvälineitä opiskelussa. Oppilasryhmien lisäksi minulla on ollut sukulaisia ja tuttuja, jotka ovat pyytäneet apua sosiaalisen median välityksellä koulutehtävissä sekä pääsykokeisiin valmistautuessa.

 

Omien kokemusteni sekä Facebook-foorumin kyselyn perusteella tulin siihen johtopäätökseen, että jokin yleinen kaikille avoin foorumi voisi olla oppilaille ja opiskelijoille erittäin hyödyllinen. Varsinkin niille, jotka eivät sitä omasta oppilaitoksesta saa. Lisäksi voisi ajatella, että nopean yksilöllisen avun löytyminen on omiaan pitämään opiskelumotivaation yllä.

 

Aiemmin Facebookissa on ollut ryhmä pitkän matematiikan opiskelijoille. Otin yhteyttä ryhmän moderaattoriin ja pyysin häntä muuttamaan ryhmän kattamaan kaiken matematiikan sekä myös kemian että fysiikan. Ryhmää on tähän mennessä mainostettu opettajien Facebook-foorumilla ja sinne on jo liittynyt tämän jutun kirjoittamishetkellä lähemmäs 400 ihmistä, joista suurin osa on todennäköisesti opettajia. Avun saannista ei siis ryhmän toiminnan luulisi olevan kiinni.

 

Haasteeksi muodostuukin kyselijöiden eli opiskelijoiden löytäminen. Opiskelijat eivät ole keskittyneet sosiaalisessa mediassa yhtä hyvin kuin opettajat omalle foorumilleen. Lisäksi nuoret ovat siirtyneet käyttämään enemmän ja enemmän Instagramin ja Snapchatin kaltaisia palveluja. Facebook kuitenkin tarjoaa tällä hetkellä teknisesti parhaan ratkaisun.  Olen yrittänyt viestiä asiasta opiskelijakunnille, mutta minulla ei ole selkeää käsitystä, miten idea on siellä otettu vastaan.

 

Yksi haaste liittyy opiskelijoiden vaihtuvuuteen. Esimerkiksi kirjoittavat opiskelijat, jotka ovat yksi ryhmän pääkohdeyleisöistä, vaihtuu joka vuosi, joten opiskelijoita joudutaan värväämään joka vuosi uudestaan. Kirjoittavat tosin siirtyvät jatko-opiskeluihin, joten heille tämä palvelu tulee todennäköisesti tarpeeseen jatkossakin. Haluankin siis kutsua kaikki matemaattisten aineiden opettajat mukaan kertomaan tästä ilmaisesta ja vapaaehtoisuuteen perustuvasta palvelusta oppilailleen.

 

Teemu Hinkula

Matematiikan, fysiikan ja ATK:n opettaja

Eurooppa-koulu Luxembourg 1

 

Lähteet:

Ryhmä: https://www.facebook.com/groups/648487791937478/

Kysely: https://m.facebook.com/questions.php?question_id=1911605255756088

Kuva: https://www.maxpixel.net/Physics-Education-Student-Mathematics-School-Learn-1996846)