Opetusmateriaalia peruskoulun ohjelmointiin!

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön tukemana Maol on tuottanut matematiikanopetuksen tueksi perusopetuksen eri vuosiluokille ohjelmointimateriaalia. Se on vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa omaan opetukseen sopivaksi.

 

MAOL:n sivuilta löytyy matematiikanopetukseen soveltuvan vuosiluokkaistetun ohjelmointimateriaalin kokonaisuus.

 

Alakoulun vuosiluokilla ohjelmoinharjoituksia tehdään Scratch- ja Scratch Junior-sovelluksilla.

 

Ohjelmointia Scratchilla

Tehtävässä koodataan kolmio seuraamaan kursoria samalla pyörien.

 

Vuosiluokille 3.-4. suunnatussa materiaalissa on harjoituksia myös Lego-ohjelmointikielellä.

 

Vuosiluokille 5.-6. suunnatussa materiaalissa on Scratch- ja Scratch Junior-sovelluksilla tehtävien harjoituksien lisäksi myös Racket-ohjelmointikielellä koodattavia harjoituksia.

 

Ohjelmointia Racketilla

Harjoitus ohjeistaa ohjelmoimaan erilaisia suorakulmiota.

 

Racket-materiaali on laadittu matematiikan opetuksen sisältöihin pohjautuen. Materiaalia käyttämällä on helppo tutustuttaa oppilaat ohjelmointikielen käyttämiseen pienin askelin. Kirjoitettavat toiminnot koostuvat joko yksittäisestä komennosta tai lyhyestä ohjelmakoodista. Ohjelmointitehtävät voivat olla osa oppituntia, jolloin matematiikan tunnin aihepiiriin tutustutaan ohjelmoinnin kautta. Racket-kielellä matematiikan opetukseen sopivaa ohjelmointimateriaalia on kaikille yläkoulun vuosiluokille

 

Python-kielisiä matematiikan oppimateriaaliin sitomatonta ohjelmointimateriaalia on valmiina käytettäväksi lähinnä 7. vuosiluokalla.

 

Koordinaatistoharjoitus

Koordinaatistoharjoitus Pythonilla 7. luokalle.

 

Python-materiaalia on valmistumassa syksyllä 2018 myös 8. vuosiluokan matematiikan opetuksen tueksi.

 

Uusimpana kokonaisuutena sivustolle on valmistumassa syksyn 2018 aikana: ”Laiteohjelmointia monialaisiin vuosiluokille 3 -9”. Tämä materiaali sisältää ohjeita Arduino- ja micro:bit-ohjelmoinnin opettamiseen. Materiaali tulee koostumaan työkorteista, joista 1. Ledit liikennevaloina, on materiaalissa nähtävillä. Materiaali on hyvää vauhtia valmistumassa!

 

Tuula Havonen

MAOL-hallituksen jäsen