Nordic and Baltic GeoGebra Conference 21.-23.9.2018, Köpenhamn

Undertecknad deltog 21.-23.9.2018 i den nordiska GeoGebra – konferensen som denna gång ordnades i Köpenhamn. På plats var ett hundratal deltagare från bl.a. de nordiska länderna, Österrike, Ryssland, Litauen, och Estland. Konferensen hölls vid Köpenhamns professionshögskola, Campus Carlsberg.

 

GeoGebra Conference

 

Konferensen öppnades av professor Marcus Hohenwarter, professor vid Johannes Keplers universitet, Linz, Österrike. Han talade om nya appar som är på kommande i GeoGebra. Man har tillverkat en grafräknarapp, en geometriapp och håller nu på med en CAS-app. En stark drivkraft är att alla appar ska ha lika bra användargränssnitt på Android, IOS och på webben. En annan stark drivkraft är att man utvecklar en så kallad ”Exam Mode” för provskrivning. De studerande kan då använda sina telefoner under ett matematikprov eftersom de tillfälligt kan låsas för provsituationen. Här är alltså fokus på att de studerande kan använda sina mobiltelefoner under lektionerna.

 

Lektor Hannu Mäkiö från Kauniaisten lukio höll en föreläsning under rubriken ”What students should know about GeoGebra” och talade bland annat om det kommande nya studentprovet i Finland nästa vår. Vi var en handfull finländare på plats denna gång i Köpenhamn. Följande föreläsningar hade rubriker som ”The use of GeoGebra in national exams in Denmark”, GeoGebra for Physics students” och ”GeoGebra outside school”.

 

På lördagen startade vi med några korta föredrag. Anders Carlsson från Sverige frågade ”Why is it called ”Conic sections?” Därefter fortsatte Thomas Lingefjärd från Göteborgs universitet under rubriken ”Mathematics teaching in a mutlicultural and digital time.” Thomas talade om matematiken som ett språk i en multikulturell undervisningsmiljö. Han betonade också människans kognitiva kunskaper som ett redskap när vi undervisar. GeoGebras styrka är, enligt Lingefjärd, animationerna. När människans hjärna ser något som rör sig lär man sig ”på ett annat sätt”. Att välja animationer korrekt i GeoGebra är alltså viktigt med tanke på inlärningen.

 

Mona Roesseland talade om ”Motivation and joy for learning mathematics”. Sedan följde en guidad rundtur på Carlsbergs bryggeri som låg nära campusområdet. Kvällen avslutades med en konferensmiddag.

 

GeoGebra Conference

 

På söndagen talade Anders Sanne från Norge om ”Programming and mathematics in lower secondary school” och Bjarnheidur Kristinsdottir från Island talade kring temat ”Puzzles and logic games in 2d and 3d with GeoGebra”. Konferensen fortsatte sedan med att professor Hohenwarter talade om ”GeoGebra groups and virtual classrooms”, några ytterligare nyheter som är på kommande. Sista föreläsningen hölls av Malin Christensson, Sverige, som talade under temat ”Computer programming in math classes in Sweden”.

 

Jag deltog själv första gången i denna konferens och tycker jag lärde mig mycket nytt. Själva programmet GeoGebra har många goda sidor och är ett bra digitalt verktyg för att lära geometri i grundskolan och i gymnasiet. Det s.k. CAS-perspektivet för gymnasiestudierna ger en ytterligare ny dimension som gör GeoGebra till ett kraftigt verktyg i gymnasiet.

 

Som styrelsemedlem i MAOL tycker jag det är viktigt att vi i MAOL håller kontakt med omvärlden gällande fortbildning. Rekommenderar varmt denna GeoGebra konferens för kolleger på alla stadier. Konferensspråket är engelska så det är lätt för var och en att delta.

 

Jan-Anders Salenius

lektor i matematik vid Brändö gymnasium