Haaste lukioille kemiakilpailun järjestämiseen

Koko kemia oppiaineena ja alana tarvitsee nostoa maassamme, jotta lääke- ja biotieteellisten sekä teknisten alojen ohella myös kemian korkeakouluopintoihin hakeutuu jatkossakin riittävä määrä luonnontieteistä kiinnostuneita opiskelijoita. Kilpailut tarjoavat tähän yhden mahdollisuuden muiden joukossa.

 

Kansallisiin kemiakilpailuihin toivotaan runsaasti lisää kouluja ja tästä syystä esitetään toivomus, että kemiakilpailun alkukilpailut mahdollisuuksien mukaan järjestettäisiin kussakin lukiossa eli että oppilaille annettaisiin mahdollisuus ja heitä kannustettaisiin osallistumaan kilpailuihin.

 

Kansainväliset kemiakilpailut ovat niihin pääseville ainutkertaisia ja inspiroivia tilaisuuksia sekä erittäin mukavia tapahtumia.  Edustusjoukkueen valintapohja kansainvälisiin kemiakilpailuihin on jatkuvasti supistunut. Tämä suuntaus on saatava kääntymään, jotta hyvä edustusjoukkue saadaan tulevaisuudessakin vuosittain kokoon.

 

Vuonna 2019 yhteispohjoismaiset kemiakilpailut (4th NChO) on Suomessa Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Erityisesti tänä vuonna olisi näin ollen hyvin toivottavaa, että edustusjoukkueen valintapohja olisi mahdollisimman laaja.

 

Kansallisissa kilpailuissa hyvin menestyneet saavat tunnustukseksi rahapalkintojen ja edustuspaikkojen  lisäksi mm. korkeakoulupaikkoja. Lisäksi kemiaa Helsingin yliopistoon opiskelemaan tulevat saavat kansainvälisiä kilpailuja varten valmentautumisesta hyötyä tulevissa opinnoissaan, esim. opintojaksojen hyväksilukuina.

 

Yliopistolla on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut tietoon jatkuvasti kasvava määrä hyviä kemianopiskelijoita, jotka loppukilpailut ja valmennustoiminnan täällä huomattuaan ovat ihmetelleet, kuinka he lukioaikanaan eivät olleet edes kuulleet kilpailuista.

 

Osallistumismahdollisuutta kannattaa tarjota kaikille ja lisäksi erityisesti mainostaa sellaisille, joiden tiedetään olevan kiinnostuneita kemiasta. Kynnys osallistumiseen tulisi olla mahdollisimman pieni, eikä rimaa aseteta liian korkealle.  Lahjakkuuden esiintyminen matemaattisissa aineissa ei katso paikkakuntaa! Lahjakkaiden oppilaiden esiintuominen kilpailujen kautta voi tuoda myös paikkakunnille ja lukioille positiivista julkisuutta.

 

Toivomus on, että Neljän tieteen alkukilpailut, erityisesti kemian, järjestetään mahdollisimman monessa lukiossa.

 

Kjell Knapas

Kemian kansainvälisen kilpailutoiminnan koordinaattori

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja MAOL ry