Blogi Mitä pedagoginen kehittäjä tekee MAOL:ssa ja MFKA:ssa?

Tänä kesänä palasin lomilta uuteen työpaikkaan kuten osa muistakin opettajista teki. Työpaikakseni tuli elokuun alusta alkaen MAOL ry ja MFKA-Kustannus Oy. Kesälomalle lähdin Kehittämiskeskus Opinkirjosta, jossa olin toiminut tiedekasvatuksen eritysasiantuntijana. Taustaltani olen matematiikan ja biologian aineenopettaja, mutta olen suuntautunut enemmän tänne taustajoukkojen puolelle kuin luokan eteen.

 

MAOL:ssa tehtäviini kuuluu nimikkeeni mukaisesti pedagoginen kehittäminen. Jo ensimmäisinä työpäivinä pääsin suunnittelemaan uutta hanketta matemaattisen ajattelun edistämiseen yläkoulussa. Muita projekteja, joihin olen hypännyt mukaan, ovat esimerkiksi ruotsinkielisen matematiikkapäivän kehittäminen sekä Läksyvihko.fi-palvelun työstäminen. Työhöni sisältyy myös erilaisiin työryhmiin osallistumista ja uusien yhteistyökuvioiden suunnittelua ja toteuttamista.

 

MFKA:n puolella työskentelen mm. koepalvelun ja uusien tuotteiden parissa. MFKA tuottaa sähköiset kokeet kaikille lukiokursseille, prelit YO-kokeisiin valmistautumista varten ja peruskouluun valtakunnallisia kokeita, yhteensä siis yli 40 koetta vuodessa. Onneksi näitä on tekemässä ryhmä ammattitaitoisia opettajia! Tänä lukuvuonna meillä on vielä erityisen hienoa se, että kaikki lukion kokeet tulevat myös toisella kotimaisella.

 

Tärkeä osa pedagogisen kehittäjän työtä on suunnitella uusia avauksia ja tuotteita. Minulle on siis tärkeää tietää uusimmat trendit matemaattisten aineiden opetuksessa ja saada tietooni tarpeet kentällä. Toivon, että työni palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla matemaattisten aineiden opettajia ja opetusta. Olkaa ihmeessä siis minuun yhteydessä, jos teillä on uusia ideoita ja avauksia MAOL:lle tai mielenkiintoisia tuotteita MFKA:lle.

 

Jasmin Välimäki

MAOL:n ja MFKA:n pedagoginen kehittäjä