Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry

Matematiikkaa ja luonnontieteitä opetetaan sekä yksilön henkisen kehityksen että työelämän tarpeiden takia. Varsinkin matematiikan opetuksella on hyvin pitkät perinteet, vaikka opettamisen tapa on muuttunut suuresti aikojen saatossa.

Lue lisää

Toiminnallisuus ja kokeellisuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa luonnontieteissä

Täydennyskoulutus

2018-2019
Katso lähimmät koulutukset ja ilmoittaudu mukaan.
www.maol.fi/koulutus