Keittökemiaa

Aihe:
Luennoitsija: Johanna Puukilainen
Kuvaus:
Luokkavaraus:

Tarvitaanko omia välineitä?

Aine ja taso:

Event Timeslots (1)

Kemia
-