Pedagoginen toiminta

 

Liitto tukee opetussuunnitelmien käyttöönottoa peruskoulussa ja lukiossa siten, että matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opetuksen sisällöllinen ja pedagoginen kehittäminen vastaa valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteita. Samalla vaikutetaan paikallisesti ja koulun tasolla valinnaisuuteen niin, että matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa edelleen tarjotaan valinnaiskursseina. Liitto tukee ja kehittää peruskoulun sellaisia eriyttämisratkaisuja, jotka tukevat lahjakkaimpien oppilaiden huomioonottamista.

 

Toimintavuonna laaditaan yhteenveto liiton tekemästä peruskoulun tilaa kartoittaneesta tutkimuksesta. Samoin aloitetaan tutkimus lukioiden tilanteesta niiden siirryttyä uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien käyttöön. Liitto kannustaa lukioita tarjoamaan riittävästi koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja sekä seuraamaan aihekokonaisuuksien toteutumista. Lisäksi liitto aktivoi lukion oppilaita osallistumaan ylioppilastutkinnon fysiikan ja kemian ainereaaliin. Yhteistyössä ylioppilastutkinto-lautakunnan fysiikan ja kemian jaosten kanssa liitto kehittää ainereaalin tehtäviä tavoitteena fysiikan ja kemian ainereaalikokeen suorittajien määrän kasvattaminen LUMA-projektin tavoitteiden mukaiseksi.

 

Peruskoulun fysiikan ja kemian opetuksessa painotetaan kokeellisuutta. Erityisesti kiinnitetään huomiota 5. - 6. luokkien fysiikan ja kemian opetukseen siten, että opetuksessa ja kokeellisuudessa huomioidaan oppilaiden ikää vastaava kehitystaso.

 

Liitto pyrkii varmentamaan peruskoulun jatko-opintokelpoisuuden takaavaa arvioinnin yhtenäisyyttä tuottamalla arviointimateriaalia opettajien käyttöön. Samalla korostetaan liiton laatimien valtakunnallisten kokeiden merkitystä päättöarvioinnin välineenä ja ohjeistetaan opettajia hyödyntämään valtakunnallisten kokeiden tuloksia päättöarvioinnissa. Liitto edistää perusopetuslain ja uuden tuntijaon mahdollistamaa opettajien joustavaa käyttöä ylä- ja alaluokilla. Erityisesti pyritään huolehtimaan siitä, että opettajien pätevyydet ja vahvuudet otetaan tarkoituksenmukaisella tavalla käyttöön riittävän aikaisessa vaiheessa.

 

Liitto laatii suosituksen koulun tietotekniikkavastaavan opettajan suorit-tamista tukipalveluista ja toimenkuvasta. Tieto- ja viestintätekniikan laaja-alainen opetuskäyttö edellyttää hyviä teknisiä ja pedagogisia tukipalveluita. Myös laitteistojen ja ohjelmistojen lisääntyminen kasvattaa tuen tarvetta entisestään.

 

 Pedagogisen toiminnan asiantuntijaelimiä ovat pedagoginen valiokunta ja ainetoimikunnat.

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160