MAOL ry

MAOL on matemaattisten aineiden opettajien yhdysside. Se toimii matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin puolestapuhujana ja opetuksen kehittäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Liitto harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja tiedotustoimintaa. 

 

MAOL järjestää kaikille kouluille ja oppilaille avoimia oppilaskilpailuja sekä peruskoulussa että lukiossa ja tarjoaa kustannusyhtiönsä MFKA:n kautta valtakunnallisia kokeita ja oppimateriaaleja. 

 

Liiton toiminnan erityinen vahvuus on, että sen jäseninä on usean oppiaineen opettajia: matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka. 

 

 

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160