Vuoden opettaja -esitykset

Matemaattisten aineiden vuoden opettaja valitaan MAOL-kerhojen esityksistä. Kerhojen tulee lähettää esityksensä perusteluineen sähköpostitse 20.2.2017 mennessä liiton toiminnanjohtaja Juha Solalle, Opens window for sending emailjuha.sola(at)maol.fi.


Liitto palkitsee 500 eurolla kerhon, josta vuoden opettaja valitaan. Kerho voi käyttää palkkion pr-työhön ja vuoden opettaja valinnan juhlistamiseen. Opettajapalkinnon suuruus on 7500 euroa ja sen myöntää Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Valintakriteerit ovat entiset:
– aktiivinen ja aikaansa seuraava MAOL ry:n jäsen
– oppilaita ja opettajia innostava
– yhteistyökykyinen ja avarakatseinen
– uudistumiskykyinen
– uusien oppimisympäristöjen kehittäjä ja käyttäjä
– monipuolisten työtapojen ja opetusmenetelmien käyttäjä

Hakemukseen  liitettäviä  asioita  ovat  henkilötiedot,  koulutus,  toimipaikka ja  kouluaste  sekä opetettavat  aineet.  Lisäksi  toivomme  kuvausta  vuoden  opettajaehdokkaan  toiminnasta opettajana,  opetuksen  kehittäjänä  (koulun,  kunnan  ja  valtakunnan  tasolla),  suhtautumisesta työhön,  työtovereihin  ja  oppilaisiin  sekä  toiminnasta  MAOL  ry:ssä  ja  paikalliskerhossa. 

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160