Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsee ansioituneita matemaattisten aineiden opettajia 5000 euron kannustuspalkinnoilla

Säätiö palkitsee ansioituneita matemaattisten aineiden opettajia 5000 euron kannustuspalkinnoilla. Esitykset palkittavista opettajista jätetään säätiön verkkosivujen kautta 2.1.-17.2.2017 välisenä aikana. Palkittavaksi voi esittää ala- ja yläkoulun, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä lukion opettajia. Palkinnon saajan tulee olla pääasiallisesti matematiikan opetusta edistänyt tai opetustyön tuloksena hyviä oppimistuloksia aikaan saanut henkilö tai harkinnan mukaan myös pienryhmä. Tällainen ryhmä jakaa tällöin 5000 euron palkinnon keskenään. Sama opettaja tai ryhmä ei voi saada säätiön palkintoa seuraavaan viiteen vuoteen. Palkittaviksi pyritään valitsemaan opettajan uran eri vaiheissa olevia henkilöitä tasapuolisesti, mutta valinnoissa huomioidaan erityisesti vasta jonkin aikaa alalla toimineet.

Esityksen voi tehdä esimerkiksi opettajakollega, rehtori tai vaikkapa oppilaan vanhempi. Huomioithan, että esityksiä ei voi aiempien vuosien tapaan lähettää sähköpostitse MAOLiin. Säätiön yhteistyökumppaneina ovat Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry, Suomen Luokanopettajat ry ja Tekniikan Opettajat TOP ry. Säätiö palkitsee yhteensä 20 opettajaa. Lopullisen päätöksen palkinnon saajista tekee Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Lisätietoja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Sähköinen hakulomake 

 

 

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160