OAJ:n valtuustovaalit 2018

OAJ:n valtuustovaalien äänestys alkaa 19.2.2018. Voit tutustua MAOL-taustaisiin ehdokkaisiin alla.

 

OAJ-YSI Pohjanmaan vaalipiiri

2

Kari Nieminen

lehtori (matematiikka, kemia), pääluottamusmies

Seinäjoki

 

Kari Nieminen

 

Olen 46 v. OAJ-monitoimija Seinäjoelta. Pääluottamusmiehenä tunnen opettajien haasteet työssään, ja saan päivittäin viestejä peruskoulun ja lukion opettajilta. Tätä kokemusta pystyn hyödyntämään OAJ:n valtuustotyöskentelyssä. Opettajan aseman vahvistaminen tarvitsee osaavia puolestapuhujia. Oikeudenmukainen palkkaus ja hyvät työolosuhteet edistävät laadukasta opetusta ja opettajien jaksamista. Alueyhdistyksen puheenjohtajana ja OAJ:n valtakunnallisenakin toimijana sekä MAOL:n eduvalvontatoimikunnan jäsenenä minulla on hyvät yhteistyöverkostot vaikuttamistyöhön.

 

OAJ-YSI Pohjois-Pohjanmaan vaalipiiri

6

Mikko Kulmunki

Oulunsalon lukion lehtori, matemaattiset aineet

Oulu

 

 

OAJ:n valtuustovaaliehdokas 2018 Pohjois-Pohjanmaan alueella aineenopettajien vaaliliitossa, sähköinen äänestys 14.3.-27.3.2018.
Olen 36-vuotias lehtori Oulunsalon lukiosta. Opetettavat aineeni ovat matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka.
AY-kokemusta minulle on karttunut mm. Nope-kouluttajan, luottamusmiehen ja py.:n hallituksen jäsenen tehtävistä. Työurani ajan olen ollut myös MAOL ry:n jäsen.
OAJ:n tulee olla pienten kouluyksiköiden säilymisen kannalla ja siten myös puolustaa kohtuullisia opetusryhmäkokoja.
Työmme arvostus osoitetaan maksamalla siitä asianmukainen korvaus. Meitä tulee myös kuulla paremmin opetuksen kehittämisessä.
Digin tulee olla renki!

Tehdään opettajista jälleen arvostettuja!