Tietotekniikka

Liitto pyrkii vaikuttamaan koulujen tietotekniikan opetuksen järjestämiseen niin, että kaikki oppilaat saavat tietotekniikan perustiedot ja -taidot jo peruskoulussa. Liitto seuraa tietotekniikan opetuskokeilujen toteutumista ja välittää niistä saatuja kokemuksia jäsenistölle.

 

Liitto seuraa koulun tietotekniikkavastaavan opettajan toimenkuvan ja tehtävien muuttumista liiton laatiman suosituksen mukaiseksi ja seuraa kunnallisten tieto- ja viestintätekniikan strategioiden toteutumista kouluissa.

 

Liitto rohkaisee opettajia tarjoamaan tietotekniikan valinnaiskursseja peruskoulussa ja koulukohtaisia soveltavia kursseja lukiossa. Tätä varten liitto on julkaissut oppaat "Mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta" ja " Mitä lukion päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta". Oppaat ovat saatavilla jäsensivuilla. Oppaita päivitetään säännöllisin väliajoin.

 

Liitto kannustaa kouluja tarjoamaan oppilaille mahdollisuuden suorittaa Tietokoneen ajokorttitutkinto.

 

Liiton tavoitteista voit lukea lisää kannanotosta peruskoulun tuntijakoon.

 

Linkkejä

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160