Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on koulun perusasiakirja. Siinä voidaan kertoa miksi, milloin, kenelle ja miten koulua pidetään. Suomessa asia on järjestetty niin, että lait ja asetukset antavat hallinnolliset suuntaviivat, valtioneuvosto päättää tuntijaossa oppiaineista ja opetusmääristä. Tuntijako perustuu valmistelutyöryhmän työhön. Opetushallitus laatii kehysasiakirjan, jota kutsutaan opetussuunnitelman perusteiksi. Varsinaisesti opetussuunnitelman laatiminen jätetään opetuksen järjestäjän, siis kunnan tai koulun vastuulle.

       Paikalliset kirjoitetut opetussuunnitelmat seuraavat usein opetussuunnitelmien perusteiden mallia. Opetussuunnitelman pedagoginen anti jää silloin hyvin vähäiseksi. Tästä seuraa suuri pedagogisen koulutuksen tarve. Monien muiden toimijoiden ohella MAOL tarjoaa sitä julkaisuissaan ja koulutuspäivillään. Lisäksi MAOL tarjoaa suunnittelutukea sekä opetussuunnitelmien laatimiseen että paikallisen koulutuksen järjestämiseen.       

 

Peruskoulun opetussuunnitelmakysely 2012

     Tulostiivistelmä (pdf 27 kt)   

     Kyselyn vastausjakaumat kysymyksittäin (pdf 1,5 Mt)

 

 

Perusteluonnokset 2013-2014

    Esiopetuksen perusteluonnos

        MAOLin kommentti

 

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160