TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Toiminta-ajatus
 

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.


Päämäärät:

Liiton päämääränä on

  • tarjota hyvää jäsenpalvelua
  • turvata opetuksen taso
  • tukea matemaattis-luonnontieteellistä osaamista

 

Toimintasuunnitelma 2016 on kokonaisuudessaan jäsensivuilla.

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160