Toimielimet

 

  

Liiton säännöissä määritellyt toimielimet ovat liittokokous ja hallitus. Liittokokous käyttää ylintä päätösvaltaa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa ja kahdeksan varsinaista jäsentä.

 

Hallituksen yhteystiedot

 

 

Liiton toimintaa valmistelevat asiantuntijaelimet ovat  valio- ja toimikuntia sekä työryhmiä.

 

Työvaliokunta
Pedagoginen valiokunta
Järjestövaliokunta
Koulutusvaliokunta
Tiedotusvaliokunta
Matematiikan ja tietotekniikan valiokunta
Fysiikan ja kemian toimikunta
Oppilastoimikunta
Dimension toimituskunta
Edunvalvontatoimikunta
Valmennuksen asiantuntijat
Kilpailutyöryhmät

      Peruskoulun matematiikka

      Lukion matematiikka

      Lukion fysiikka

      Lukion kemia

      Datatähti
Kerhotoimikunta

 

Valio- ja toimikuntien sekä työryhmien yhteystiedot

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160