Liiton puheenjohtaja

Liiton puheenjohtaja lehtori Irma Iho

 

MAOL:n puheenjohtaja  Leena Mannila asuu Raumalla ja työskentelee Eurajoen lukiossa ja yhteiskoulussa matemaattisten aineiden lehtorina. Työssään Mannila on opettanut matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa sekä peruskoulussa että lukiossa. Tällä hetkellä hän opettaa Eurajoen lukiossa matematiikkaa, fysiikkaa ja tietotekniikkaa. Puheenjohtajana Mannila ohjaa liiton toimintaa ja edustaa liittoa. Hän kutsuu hallituksen koolle ja toimii kokouksissa puheenjohtajana. Hän myös ohjaa pedagogisen valiokunnan toimintaa.

MAOLin puheenjohtajana Leena Mannila näkee tärkeänä tehtävänään olla vaikuttamassa uusiin opetussuunnitelmiin. MAOLin tehtävänä on turvata Suomessa tasokas ja laadukas matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opetus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi MAOL on mukana opetussuunnitelma työssä ja järjestää jäsenilleen ajankohtaista koulutusta niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Leena Mannila pitää tärkeänä sitä, että kollegat eri puolelta Suomea voivat jakaa ajatuksia ja ideoita yhteisissä tilaisuuksissa kasvotusten, mutta korostaa myös sosiaalisen median tärkeyttä yhteydenpidossa ja ajatusten jakamisessa.

"Yhdessä vaikuttamalla olemme vahvoja."

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160