Miksi liittyä jäseneksi?

MAOL edistää
•    jäseniensä korkeatasoista ammatillista osaamista tarjoamalla ajankohtaista tietoa ja koulutusta
•    yhteistyötä matemaattis-luonnontieteellisten taitajien ja asiantuntijoiden kesken
•    opettajien työhyvinvointia
•    matemaattis-luonnontieteellisten aineiden asemaa yhteiskunnassa

MAOL tarjoaa
•    toimintaa paikallistasolla ekskursioista keskusteluiltoihin
•    koulutusta ajankohtaisista aiheista
•    verkostoitumista kollegoihin ja muihin alan asiantuntijoihin
•    tukimateriaalia opetusvinkeistä tieteellisiin tutkimuksiin

 

Miksi liittyä jäseneksi?

MAOL ry: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 010 322 3160